شرکت نسبی-آوید سامانه رایمون

شرکت نسبی

جولای 3, 2022

شرکت نسبی

شرکت نسبی، جزو شرکت های شخص  , محسوب می شود،زیرا هریک از شرکا،به نسبت سرمایه خود در شرکت،ضامن پرداخت قروض شرکت می باشند ، اگر سرمایه شرکت جوابگوی بدهیهای آن نباشد، طلبکاران، به نسبت سرمایه هر شریک در شرکت حق مراجعه به دارایی شخصی شرکا را نیز دارند.

یکی از انواع شرکت های تجاری می باشد.

تعریف شرکت نسبی

  • طبق قانون 183 قانون تجارت : شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل می شود.
  • همچنین مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است.
  • شرکا در مقابل طلبکاران احتمالی مسئولیت دارند
  • شرکا مسئولیت پرداخت قروض شرکت به نسبت سرمایه خود در شرکت را دارند.
  • هر شریک فقط مسئول پرداخت بدهی شرکت به نسبت سرمایه خود در شرکت است
  • شرکا فقط بدهی خود را می پردازند ،برخلاف شرکت تضامنی ،دیگر مابقی بدهی ها را نمی پردازند

ویژگی های مختص شرکت های نسبی

  • در نام شرکت، عبارت نسبی درج شود
  • در نام شرکت حداقل نام یکی از شرکا برده شود
  • اگر شریک جدیدی وارد شرکت شود، نسبت به سرمایه خود نیز باید پاسخگو قروض قبلی شرکت هم باشد
  • در این شرکت، سهم الشرکه وجود دارد.

ویژگی های شرکا شرکت نسبی

هیچ یک از شرکا ، نمی تواند در شرکت نسبی سهم الشرکه خود را،بدون رضایت تمام شرکا به فرد دیگری،منتقل کند.

شریک جدید مسئولیت قروض قبلی شرکت را نیز به عهده می گیرد.

اگر شریک فوت کند یا محجور شود، اداره سهم الشرکه او به دست فرد دیگری خواهد افتاد(قائم مقام متوفی)

در صورت فوت یکی از شرکا، بقای شرکا موقوف به رضایت سایر شرکا و قائم مقام متوفی خواهد بود

اگر سایر شرکا تصمیم به بقای شرکت بگیرند،قائم مقام متوفی ظرف یکماه از تاریخ فوت رضایت یاعدم رضایت خود را کتبا اعلام می نماید

اگر قائم مقام رضایت به بقای شرکت نسبی داد ، نسبت به ضرر و سود این مدت و قبل از آن سهیم است

اگر قائم مقام رضایت به ادامه شرکت نداشته باشد، فقط در سود سنوات قبل سهیم است، نسبت به ضرر سهیم نخواهد شد.

همچنین برای جلوگیری از انحلال شرکت، سایر شرکا می توانند سهم قائم مقام متوفی را از دارایی شرکت پرداخت کرده و او را از شرکت خارج کنند.

ماده 131 قانون تجارت

در صورت ورشکستگی یکی از شرکا و همچنین در صورتی که یکی از طلبکاران شخصی از شرکا ، موجب ماده 129 انحلال شرکت را تقاضا کرد، سایر شرکا می توانند سهم آن شریک را از دارایی شرکت نقدا تادیه کرده و او را از شرکت خارج کنند.

در صورت ورشکستگی شرکت نسبی ، شرکت انحلال می شود.

در صورتی که یکی از شرکا با دلایل محکمه پسند در دادگاه انحلال شرکت را تقاضا کند ، دادگاه حکم انحلال شرکت را بدهد.

شرکت آوید سامانه رایمون ارائه دهنده نرم افزارهای تولید، انبار، فروش ، حسابداری و ERP