حق اولاد

حق اولاد

مارس 5, 2022

حق اولاد

حتما در مورد حق اولاد مقالات زیادی خوانده و مطالعه کرده اید; از جمله مزایایی هست که به کارگر دارای فرزند تعلق می گیرد; خیلی اوقات دیده اید که از آن  به عنوان حق عائله مندی یاد می کنند; در ادامه مقاله به  تعریف و شرایط آن ; خواهیم پرداخت.

حق اولاد مبلغی می باشد که به هریک از فرزندان کارگر تعلق می گیرد ، در صورتی که هم زن و هم مرد شاغل باشند به هر دونفر آنها در ازای هر فرزند پرداخت می شود.

فرمول محاسبه حق اولاد = تعداد فرزندان * حداقل دستمزد روزانه * 3

3 برابر حداقل حقوق روزانه در ازای هر تعداد فرزند تعلق می گیرد

 

بیشتر اشخاص حق اولاد را همان حق عائله مندی می دانند که این باور ; اشتباه است;  حق اولاد به کارگران و کارمندان بخش خصوصی فقط اختصاص می گیرد و حق عائله مندی به کارمندان دولت تعلق دارد، به هر چند فرزند تعلق می گیرد;  در حالیکه حق عائله مندی به بیشتر از سه فرزند تعلق نمی گیرد.

شرایط دریافت

کارگر باید سابقه بیمه پردازی به مدت 720 روز را داشته باشد

از تاریخ 29 تیر هزار و سیصد و نود و چهار محدودیت تعداد فرزند برداشته شده است و هر تعداد که فرزند داشته باشند به آنها این مزایا  تعلق می گیرد

اگر زن و شوهری هر دو شاغل باشند به هر دو نفر آنها تعلق می گیرد

اگر زن و شوهری طلاق بگیرند ، حتی اگر حضانت فرزند به عهده یکی از آنها باشد بازهم به هر دونفر تعلق می گیرد

اگر زن و شوهر هر دو در یک شرکت کارگاه و… کار می کنند بازهم به هر دو آنها تعلق می گیرد.

اگر کارگر فرزند دختر دارد ، تا زمانیکه که دختر  ازدواج نکرده باشد می تواند این مزایا  را دریافت کند در صورتی که دختر شاغل شود ، حق اولاد  به او تعلق نمی گیرد

اگر کارگر فرزند پسر داشته باشد ، تا 18 سالگی فرزند پسر به او تعلق می گیرد و بعد از آن در صورت ادامه تحصیل تا سن 25 سالگی می تواند دریافت کند و بعد از 25 سالگی پسر حق اولاد  قطع می گردد حتی اگر محصل باشد.

حق اولاد شامل بیمه تامین اجتماعی نمی شود، با توجه به رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 1795/4/30 تاریخ1372/02/06 و همچنین رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری به تاریخ 1400/12/09 به شماره 11383  مشمول مالیات می باشد.

برای مشاهده داد نامه بر روی آن  کلیک نمایید.

شرکت آوید سامانه رایمون ارائه دهنده نرم افزارهای مالی، لجستیک ، تولید و ERP