تفکر خلاق - شرکت آوید سامانه رایمون

تفکر خلاق

ژوئن 22, 2022

تفکر خلاق

نیازی نیست کسی نابغه به دنیا آمده باشد تا بتواند خلاقانه فکر کند یا تفکر خلاق داشته باشد. پروفسور مارتیندل ، اسکن مغزی افرادی که خلاقانه می نویسند را مورد بررسی قرار داد.

او مقاله ای در مجله روانشناسی در آگوست 2007 گزارش کرد که اکثر نوشته های خلاق توسط افرادی صورت گرفته است که،:

 • این افراد بطور ارادی می توانند فعالیت های مغزی خود را از بخش حسی قشری پشت سر، به لوب های مخی پیشانی منتقل کنند.
 • بخش سمت راست مغز آنها فعال بود، اما بخش چپ مغز نیز فعالیت قابل توجهی داشت

موانع معمول تفکر خلاق

 • ریسک گریزی
 • ناتوانی در کسب آرامش
 • تمیزی وسواس گونه
 • بدبینی شدید
 • تمایل به بد دل بودن
 • مشغولیت ذهنی به کنترل
 • تمایل به زود قضاوت کردن
 • ترس از خیال پردازی و رویا بافی
 • تمایل وافر به موفقیت سریع
 • ترس از شکست یا ارتکاب اشتباه
 • تحمل محدود در به تاخیر افتادن تشویق ها
 • ناتوانی در تحمل عدم قطعیت و ابهام
 • ترجیح شدید واقعیت به رویا
 • عدم تمایل در پرداختن به فرضیات و حدسیات
 • تمایل به انفعال و عدم تهییج توسط چالش ها

حذف موانع

 • هر روز کار متفاوتی انجام دهید
 • بپرسید اگر به این اعتقاد نداشته باشم ، چه اتفاقی می افتد؟
 • بپرسید وقتی این مشکل را حل کردم چه حسی خواهم داشت؟
 • هر روز خود را ملزم به تجربه یک رفتار کودکانه کنید
 • با افراد خلاق بیامیزید، عضو یک گروه هنری یا ادبی شوید
 • بگویید اکثر پیشرفت ها را غیر حرفه ای ها ایجاد کرده اند
 • بپرسید بدترین اتفاقی که ممکن است بیافتد چیست؟
 • درک کنید که در تفکر خلاق باید دانش و تجربه بسیار کنار هم قرار گیرند
 • هرچه سن تان بیشتر شود ، دانش و تجربه شما بیشتر می شود
 • قبول کنید که تمام وقت عالم را ذر اختیار دارید

چندین شرط برای داشتن تفکر خلاق در مدیریت

 1. مقدار زیادی مواد و نوشت افزار برای نوشتن ، رسم کردن و نمایش در نظر بگیرید
 2. 2. ایده های ثبت نشده گم می شوند
 3. محدودیت های زمانی سفت و سخت تعیین کنید
 4. ویژگی های اصلی یک محصول یا خدمت را شناسایی و انتخاب کنید
 5. تا جایی که امکان دارد تغییراتی برای هریک از ویژگی ها پیشنهاد بدهید
 6. طوفان فکری
 7. توسعه محصول
 8. توسعه بازار
 9. بازآفرینی

شرکت آوید سامانه رایمون ارائه دهنده نرم افزارهای حسابداری، انبار، بهای تمام شده و ERP