تعهدات کارفرمایان در برابر کارگران

تعهدات کارفرمایان در برابر کارگران

فوریه 25, 2022

تعهدات کارفرمایان در برابر کارگران

طبق قانون کار در ایران ; کارفرمایان در برابر کارگران یک سری وظایف قانونی دارند که این به عنوان تعهدات کارفرمایان در برابر کارگران از آن یاد می شود ; در صورت عدم اجرای این وظایف;  بر ذمه کارفرمایان می باشد و کارگران می توانند در مجامع حقوقی ; هیئت های حل اختلاف وزارت کار ; همچنین;  در سازمان تامین اجتماعی شکایت کرده و احقاق حقوق نمایند.

از جمله تعهدات کارفرمایان در برابر کارگران به شرح زیر می باشد :

 • پرداخت حق السعی
 • پرداخت حق سنوات
 • تامین ایمنی و سلامت کارگران
 • دادن گواهی حسن انجام کار
 • معرفی به سازمان تامین اجتماعی برای گرفتن بیمه بیکاری در صورت عدم نیاز به فرد
 • پرداخت حقوق عقب افتاده کارگران در پایان کار
 • بیمه کردن کارگران
 • اختصاص دادن حداقل حقوق مورد تایید وزارت کار و تامین اجتماعی
 • شرایط کار
 • اختصاص پایه سنوات
 • پرداخت عیدی در پایان سال

در ادامه به تشریح موارد مذکور می پردازیم :

پرداخت حق السعی

طبق مواد قانون 2 و 3 قانون کار قرارداد کار یعنی در ازای کار کارگر; کارفرما باید به او حقوق بپردازد.

طبق ماده 34 قانون کار ; کلیه دریافت های قانونی کارگر به تبع قرارداد کاری وی;  شامل مزد یا حقوق ;  حق اولاد ; حق سرپرستی;  حق جذب ;  مزایای انگیزشی همچون ; حق مسکن ;  بن کارگری ; هزینه ایاب و ذهاب  و سایر مزایای نقدی و غیر نقدی ; مستمر و غیر مستمر;  پاداش افزایش تولید ;  سود سالانه  و نظایر آن را دریافت می کند را ; حق السعی می نامند.

پرداخت حق سنوات

 • درباره حق سنوات منظور ;  پرداختی می باشد که ; در صورت خاتمه قرارداد کار ;  به اندازه کارکرد کارگر ; معادل یکماه پایه حقوق به کارگر پرداخت می شود.
 • به عنوان مثال : کارگری به مدت یکسال در کارگاه کار می کند ;  در پایان یکسال به اندازه یک پایه حقوق به او تعلق می گیرد ;  یا اینکه او از برج 10 وارد کارگاه شده است ; در پایان اسفند به میزان کارکرد خود سه به دوازدهم به او سنوات پایان کار تعلق می گیرد.
 • حتی اگر کارگر اخراج هم شود ; به او سنوات تعلق خواهد گرفت; اگر اخراج کارگر از سوی هیئت حل اختلاف کار;  غیر موجه باشد و رای به بازگشت کارگر دهند ; کارفرما باید بر اساس سابقه خدمت کارگر; به نسبت هر سال 45 روز سنوات پرداخت نماید.
 • اگر کارگری در کارگاهی کار می کند ; دچار بیماری شود ; این بیماری ناشی از شرایط کار باشد و سبب کاهش توانایی جسمی و فکری شود ;  در صورت تایید کمیسیون پزشکی ; به ازای هر سال سابقه ای در آن کارگاه دارد ; معادل 2 ماه آخرین حقوق وی را به عنوان سنوات کارفرما به او پرداخت خواهد کرد.

تامین ایمنی و سلامت کارگران

طبق مواد 87 و 89 قانون کار;  کارفرمایان در هنگام احداث کارگاه و یا توسعه آن; خرید ماشین آلات و لوازم و آزمایش آنها باید طبق آیین نامه های مصوب شورای عالی حفاظت فنی عمل نمایند.

طبق ماده 91 قانون کار ;  کارفرمایان باید وسایل ایمنی ;  سلامت و بهداشت را در اختیار کارگران قرار دهد  و آموزش های لازم را در اینباره به آنها انجام دهند.

در صورتی که حادثه در محیط کار منجر به قتل کارگر شود ;  کارفرما موارد مذکور را در ایمن کردن کارگاه انجام نداده باشد;  طبق قوانین مجازات اسلامی باید دیه کامل پرداخت کند ; در صورت نداشتن بیمه مسئولیت باید خود کارفرما تماما تادیه کند.

دادن گواهی انجام کار

طبق ماده 187 قانون کار; کارفرما مکلف است که ;  پس از پایان قرارداد کار و درصورت درخواست کارگر ; گواهی انجام کار که شامل ; تاریخ شروع ; تاریخ پایان کار ;  شغل انجام شده به کارگر ارائه دهد.

معرفی به سازمان تامین اجتماعی برای گرفتن بیمه بیکاری در صورت عدم نیاز به فرد

در صورتی که کارفرما به دلیل مشکلات سازمانی;  مالی و… خواستار تعدیل کارگر باشد ;  باید نامه عدم نیاز را به او تحویل دهد که ;  کارگر به سازمان تامین اجتماعی ارائه دهد که برای او بیمه بیکاری اختصاص دهند.

کارگر ظرف 1 ماه از تاریخ ترک کار فرصت دارد که ;  برای برقراری بیمه بیکاری به شعبه بیمه تامین اجتماعی خود مراجعه کند.

اختصاص دادن حداقل حقوق مورد تایید وزارت کار و تامین اجتماعی

از مهمترین تعهدات کارفرمایان در برابر کارگران می باشد;  که هرساله توسط وزارت کار اعلام می شود ; از وظایف قانونی کارفرما است ; حتی اگر کارگر و کارفرما موافق حقوق کمتر از پایه حقوق هستند;  ( قرارداد توافقی میان کارگر و کارفرما) این کار برخلاف قانون است و قابل مطالبه توسط کارگر ;  سازمان تامین اجتماعی می باشد.

شرایط کار

 • کارگر باید 7.33 در روز کار کند ;  بیشتر از آن شامل اضافه کاری می شود;  البته ساعت ناهار و نماز از مدت کارکرد کارگر کم می شود.
 • کارگرانی که در مشاغل زیان آور کار می کنند; بیشتر از 6 ساعت در روز نباید کار کنند.
 • در صورتی که کارگر نخواهد اضافه کاری کند; کارفرما نمی تواند او را مجبور نماید ;  بیشتر از 4 ساعت نباید اضافه کاری کند.
 • زنان نباید کارهای خطرناک ; زیان آور و حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست ; بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن انجام دهند.
 • طبق مواد 76 و 77 قانون کار ; زنان امکان استفاده از مرخص زایمان ;  بارداری ;  شیردهی به فرزندان را باید داشته باشند.
 • گرفتن کارگر زیر 15 سال ممنوع است;   کارگر نوجوان را باید هرساله به طب کار  ارجاع داد ;  از آنها در کارهای سخت و زیان آور ;  حمل بار بیشتر از مجاز با دست استفاده نکرد.

اختصاص پایه سنوات

به کارگری که بیش از یک سال در کارگاه کار کرده است ; طبق مصوبه ای و مبلغی که هرساله از طرف وزارت کار تعیین می شود ; پایه سنوات تعلق می گیرد که;  هرماه بر پایه حقوق فرد باید اضافه گردد ; در صورتی که کارفرما پایه سنوات به کارگر اختصاص ندهد ; قابل مطالبه  از سوی کارگر خواهد بود.

پرداخت عیدی در پایان سال

هر کارگر بسته به میزان کارکرد خود در پایان سال می تواند از عیدی برخوردار شود;  حداقل پایه عیدی دو برابر پایه حقوق و حدااکثر سه برابر پایه حقوق است.

عیدی جزو مطالبات کارگران است ;  باید پرداخت شود.

در این مقاله شرح مختصری از تعهدات کارفرمایان در برابر کارگران ارائه شد; در مقاله های آینده شرح های بیشتری از هر کدام از موضوعات خواهیم داد.

شرکت آوید سامانه رایمون تولید کننده نرم افزار های مالی لجستیک ; تولید ; ERP