سیستم فروش

بهای دوایر خدماتی و تولیدی

مه 18, 2022

مقدمه بهای دوایر خدماتی و تولیدی

در این مقاله، دو طبقه بندی دیگر را بررسی کرده و در این دو طبقه بندی، مفاهیمی همچون بهای دوایر خدماتی و تولیدی را یاد می‌گیریم.

طبقه بندی بها براساس حوزه‌ی کارکردی (عملکرد)

در این نوع از طبقه بندی اقلام بها را براساس حوزه‌ی فعالیتی که دارند دسته بندی میشوند.

برای مثال اقلام بهای در یک شرکت تولیدی به چهار بخش کلی زیر تقسیم می‌شوند:

  1. کارخانه

اقلام بهای کارخانه با تولید محصول ارتباط دارد که شامل بهای مواد مستقیم، دستمزد مستقیم و سربار ساخت می‌شوند.

  1. بازاریابی و فروش

اقلام بهای این بخش برای بازاریابی توزیع و فروش محصولات و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرند. هزینه‌ی ارسال محصول و دستمزد بازاریاب از نمونه اقلام بخش بازاریابی و فروش به شمار می‌رود.

  1. اداری و عمومی

از اقلام بهای این بخش برای اداره امور شرکت و کنترل کلی مجموعه استفاده می‌شود؛ مثل حقوق مدیران و کادر اداری شرکت.

  1. تأمین مالی

همان طور که از نامش پیداست اقلام تأمین مالی برای تأمین هزینه‌های عملیاتی شرکت استفاده می‌شود؛ مثل سود تضمین شده و کارمزد پرداختی.

طبقه بندی براساس دایره محل وقوع

حال در مورد بهای دوایر خدماتی و تولیدی صحبت کنیم. به طور کلی دوایر عملیاتی یک کارخانه یا کارگاه تولیدی در دو گروه زیر طبقه بندی می‌شوند:

  1. دوایر عملیاتی (تولیدی)

به بخش‌هایی از شرکت که به طور مستقیم در تولید محصول یا ارائه خدمات نقش دارند دوایر عملیاتی(تولیدی) می‌گویند.

  1. دوایر خدماتی (پشتیبانی)

دوایری هستند که برای تداوم داشتن فعالیت‌های تولیدی شرکت به ارائه خدمات و پشتیبانی از محصولات دوایر عملیاتی می‌پردازند.

دوایر خدماتی ارتباط مستقیم با بخش‌های تولید یا ارائه‌ی خدمات ندارند مانند دوایر حقوق و دستمزد، تاسیسات ایاب‌و‌ذهاب کارمندان و غیره.

 

ممنون که تا انتهای این مقاله کوتاه همراه رایمون بودید.

یک منبع خوب در مورد حسابداری صنعتی!

شرکت آوید سامانه رایمون تولید کننده نرم افزارهای مالی;  لجستیک ; تولید و ERP