نمودار جریان فرایند| نمودار FPC

برنامه ریزی تولید

فوریه 11, 2022

برنامه ریزی تولید

  • در برنامه ریزی تولید و مدیریت تولید ،یکی از مهم ترین مباحث ، مدیریت ظرفیت  می باشد و شاید به توان بدون اغراق گفت یکی از پیچیده ترین و چالش برانگیزترین مباحث  مدیریت تولید و نرم افزار کنترل تولید ، برنامه ریزی ظرفیت می باشد.
  • برنامه ریزی تولید بر مبنای ظرفیت با توجه به نوع خطوط تولید و محصولات تولیدی از سطوح پیچیدگی متفاوتی می تواند برخوردار باشد و می تواند در سطح دستگاه ، نفر ، ایستگاه و مراکز هزینه یا حتی کارخانه صورت گیرد ، در فرایند تولید مباحث مختلفی می تواند باعث ایجاد خلل در فرایند برنامه ریزی ظرفیت گردد و به نوعی باعث گردد تا ظرفیت سنجی صورت گرفته از اعتبار ساقط گردد یا مدت زمان کمی قابل اتکا باشد که در ادامه به بررسی دقیق تر این مبحث در تولید می پردازیم.

برنامه ریزی بر مبنای ظرفیت چیست:

در ساده ترین حالت می توان برنامه ریزی تولید بر مبنای ظرفیت را توان تولید هر محصول به تفکیک عامل آن تعریف نمود. مهم ترین عوامل تولید را می توان در دسته های زیر شناسایی نمود:

  • دستگاه
  • نفرات
  • ایستگاه

ایستگاه را می توان تلفیقی مناسب از دستگاه و نفرات دانشت و از طریق آن به توان تولید هر محصول یا نیمه ساخته رسید.

با توجه به مباحث ذکر شده می توان گفت برنامه ریزی تولید بر مبنای ظرفیت در واقع ارائه بهترین برنامه به واحد تولید بر اساس ظرفیت تولید می باشد.

برنامه ریز تولید

نرم افزار برنامه ریزی تولید رایمون

چالش های برنامه دهی بر مبنای ظرفیت

مهم ترین چالش ها در برنامه ریزی بر مبنای ظرفیت را می توان به دسته های زیر تقسیم بندی نمود:

  • تغییرات متعدد و غیر قابل پیش بینی در عوامل تولید مانند خرابی دستگاه ،غیبت پرسنل و …
  • عدم انعتاف عوامل تولید در تغییر سریع برنامه
  • عوامل خارج از کنترل خارجی مانند کیفیت پایین مواد، قطعی برق ،نبود مواد و …
  • عدم وجود اطلاعات دقیق و بروز از طرفیت ها و توان ایستگاه ها
  • و …

موارد ذکر شده با توجه به ماهیت خطوط تولید و نوع خط آن می تواند دارای درجه اهمیت متفاوتی شوند، برای مثال در شرکتی که از دستگاه های تزریق پلاستیک اتومات استفاده می کند از مهم ترین چالش ها در برنامه ریزی ظرفیت عدم انعطاف عامل تولید که در واقع همان دستگاه در پذیرش سریع برنامه جدید می باشد، با توجه با ماهیت دستگاه های تزریق پلاستیک که وابستگی بسیاری به قالب های خود دارند در صورت تغییر در برنامه ، زمان تعویض قالب و Setup آن باعث می شود که در صورت بسته شدن یک قالب جهت افزایش راندمان ، در بازه زمانی توجیه پذیری تولید آن محصول صورت گیرد به همین دلیل مدیران نمی توانند برای چنین خطوطی برنامه ای را ارئه دهند که در طول یک روز برای مثال از ساعت 8 الی 10 محصول A تولید شود و از ساعت 10 الی 12 محصول B  و …

راهکار های حل چالش برنامه ریزی ظرفیت

جهت حل چالش های پیش روی مدیریت برنامه ریزی بر مبنای ظرفیت باید پارامتر های زیر را در نظر گرفت:

اما در حالت کلی وجود  نرم افزار های برنامه ریزی تولید، مدیریت تامین مواد و شارژ خط، اطلاعات مهندسی و آرشیو مهندسی ساخت ،نرم افزار انبار داری ، فروش و تامین در قالب بستری یکپارچه می تواند اطلاعات دقیق در مورد هر یک از موارد ذکر شده در بالا ارائه نماید و در کنار تمام این موارد داینامیک بودن، پارامتریک بودن و فرمول محور بودن نرم افزار برنامه ریزی تولید می تواند حالات مختلف نیاز ها و استثنائات را پوشش دهد.

نرم افزار مدیریت تولید رایمون (نرم افزار کنترل تولید )با در اختیار داشتین چنین ویژگی هایی توانسته به صورت قدرتمند در حل چالش های پیش رو در مدیریت بر مبنای ظرفیت موفق ظاهر شود.

رایمون ERP ارائه دهنده نرم افزار های یکپارچه مدیریت منابع سازمانی

شرکت آوید سامانه رایمون، ارایه دهنده نرم افزارهای مالینرم افزارهای لجستیکنرم افزار تولید و نرم افزارهای ERP ، مدیریت ضایعات