اهمیت کیفیت

اهمیت کیفیت

ژوئن 4, 2022

از آنجا که واحد های تولیدی و خدماتی برای رفع بخشی از نیازهای مشتریان در حال فعالیت می باشند و بقای فعالیت آنها مرهون افزایش سهم بازار (Market Share) خود می باشد;عوامل زیادی در این امر دخیل خواهد بود که از مهترین آن می توان به تولید محصول با کیفیت اشاره کرد; بنابراین مدیریت سطح بالا، اهمیت کیفیت را به درستی درک خواهد کرد و آن را به عنوان صرف هزینه در نظر نمی گیرد; بلکه به عنوان راهی برای بازگشت سرمایه خود خواهد دید.

اهمیت کیفیت

اهمیت کیفیت

لازم به ذکر است که در یک بازار رقابتی عواملی همچون قیمت، نحوه فروش ، نحوه خدمات پس از فروش و … نیز در افزایش سهم بازار دخیل خواهد بود.

ایجاد روند کنترل کیفیت در سازمان را از دو منظر می توان مورد بررسی قرار داد:

افزایش هزینه در مبحث اهمیت کیفیت:

در مبحث اهمیت کیفیت، صرف هزینه هایی از جمله به کارگیری پرسنل ماهر، خریداری تجهیزات و ابزارآلات کنترلی و …، جهت رفع نواقصی که در فرانیدهای تولیدی اتفاق می افتد; که باعث افزایش هزینه های عملیاتی در سازمان می شود ; معمولا از سوی واحدهای دیگر سازمان مخالفت هایی در این راستا صورت می گیرد.

افزایش درآمد:

در مبحث اهمیت کیفیت، کاهش ضایعات و تولید محصولات معیوب که این امر منجر به افزایش فروش و افزایش سهم بازار می شود.

با توجه به موارد فوق الذکر، تصمیم گیری با سطوح مدیریت ارشد می باشد که خواهان پیاده سازی روند کنترل کیفیت باشد یا نه؟

مساله مهم بدست آوردن ارزشی است که حاصل از پیاده سازی روند کنترل کیفیت (اهمیت کیفیت) در سازمان می باشد که آن هم به دلیل گستردگی زیاد دامنه این اطلاعات، به صورت کلی در نظر گرفته می شود.

ولی از آنجا که این امر با توجه به تجربه کسب شده در روند سازمان های موفق، به طور کل مفید فایده قرار خواهد گرفت; بنابراین مدیریت ارشد سازمان همیشه باید در پی یافتی راهی بهینه جهت کاهش هزینه های کیفیت و تولید باشد.

در این مقاله صحبت از هزینه های پیاده سازی روند کنترل کیفیت در سازمان (نشان دهنده اهمیت کیفیت می باشد) شد که برخی از این موراد در زیر به اختصار ذکر می شود :

  1. هزینه انجام مطالعات و پژوهش ها در مورد نیاز و احتیاجات مشتریان
  2. هزینه استخدام نیروی کار ماهر
  3. هزینه خرید تجهیزات کاربردی در روند کنترل کیفی
  4. هزینه جلوگیری از محصول معیبوب
  5. هزینه نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و تجهیزات مورداستفاده در روند کنترل کیفی

 

شرکت آوید سامانه رایمون، ارایه دهنده نرم افزارهای مالی; نرم افزارهای لجستیک; نرم افزار کنترل تولید و نرم افزارهای ERP

(کنترل تولید: شاخص OEE ، مدیریت تولید ، Quality ، Availability ، Performance  ،شاخص عملکرد تولید ، نرم افزار کنترل تولید)