BOM Tree و اطلاععات مهندسی

اطلاعات مهندسی

فوریه 22, 2022

اطلاعات مهندسی

اطلاعات مهندسی یا اطلاعات مهندسی ساخت ; شامل مجموعه ای از اطلاعات مورد نیاز جهت تولید یک محصول می باشد، گستردگی این اطلاعات و ادبیات مورد استفاده در آن رابطه مستقیم به صنعت و نوع تولید سازمان ها دارد.

اطلاعاتی مانند :

 • BOM
 • OPC
 • FPC
 • فرمول ساخت
 • نقشه ساخت
 • وزن خالص و ناخالص
 • محصول جانبی
 • ضریب مصرف
 • مقدار ضایعات
 • نفر ساعت
 • ماشین ساعت
 • گردش مواد
 • گردش نیمه ساخته
 • و …

هر یک از موارد بالا شامل اطلاعاتی است که که در سایر مقالات می توانید اطلاعات دقیق تر آن را مشاهده نمایید.

اما در حالت کلی از دیدگاه مدیریت تولید ، اطلاعات مهندسی ساخت ; در دو مرحله اهمیت پیدا می کند:

1- قبل از تولید یک محصول

2- پس از تولید ( در حین تولید )

اطلاعات مهندسی, اطلاعات مهندسی, آوید سامانه رایمون

bom tree در اطلاعات مهندسی

پیش از تولید:

درجه اهمیت در اختیار داشتن آرشیو مناسبی از اطلاعات مهندسی ساخت پیش از تولید به صورت مستقیم بر می گردد ; به سامان دهی عوامل مهم و دخیل در تولید مانند:

 • نحوه تامین مواد
 • برآورد بهای تمام شده
 • برآورد قیمت فروش
 • تهیه جیگ و فیکسچر های مورد نیاز
 • تهیه قالب های مورد نیاز
 • تغییر در چیدمان خط تولید و احیاناً باز مهندسی کردن خطوط تولید
 • خرید دستگاه های مورد نیاز
 • تامین تخصص های منابع انسانی مورد نیاز
 • ظرفیت سنجی خطوط تولید
 • تهیه ملزومات مورد نیاز تولید
 • استخدام نیروی انسانی مورد نیاز
 • مشخص نمودن سازو کار کنترل کیفی
 • ابزار های مورد نیاز جهت سنجش کیفیت
 • و ….

این موارد به عنوان مهم ترین پارامتر های تاثیر گذار در مدیریت تولید پیش از راه اندازی و تولید یک محصول می باشد.

پس از تولید:

پس از تولید محصول عمدتاً به روز رسانی اطلاعات تهیه شده و تطبیق آن با واقعیت بسیار اهمیت پیدا می کند; اهمیت این موضوع در مقاله نرم افزار تولید ( سیستم تولید ) به تفضیل مورد بررسی قرار گرفته است.

تغییر در اطلاعات مهندسی ساخت به دلایل زیر می تواند ایجاد گردد:

 • تغییر در فرایند تولید ( فرایند ساخت ) که این تغییرات می تواند به دلیل بهینه سازی فرایند تولید یا حتی وجود نواقص صورت گیرد.
 • تغییر در مواد مصرفی که عمدتاً به دلیل نبود; مواد اولیه یا به صرفه نبودن استفاده از آن صورت می گیرد و عمدتاٌ با نام کالای جایگزین شناسایی می شود.
 • تغییر در زمان تولید 
 • تغییر در چیدمان خط
 • تغییر در فرایند کنترل کیفی
 • تغییر در تخصص منابع انسانی
 • تغییر در نحوه انبارش پای کار
 • تغییر در ابزار آلات مورد استفاده
 • و …

با توجه به مواد ذکر شده بدهی است که حجم اطلاعات مهندسی ساخت و پیچیدگی آن به طور مستقیم به می تواند به پارامتر های زیر وابسته باشد:

 • نوع صنعت و اطلاعات مورد نیاز مراجع ذی صلاح و ذی نفع
 • نوع محصول و پیچیدگی تولید آن
 • حجم تولید

(شرکت آوید سامانه رایمون، ارایه دهنده نرم افزارهای مالینرم افزارهای لجستیکنرم افزار تولید و نرم افزارهای ERP ، مدیریت ضایعات)