ویژگی های فاکتور مودی مالیات بر ارزش افزوده

مالیات ارزش افزوده

مارس 25, 2021

مالیات ارزش افزوده

طبق ماده ۳ قانون مالیات  ارزش افزوده: مالیات غیر مستقیمی است که بر تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین وضع می‌گردد.

در واقع نوعی مالیات بر فروش کالا و خدمات چند مرحله‌ای است، که در طی مراحل زنجیره واردات، تولید، توزیع، مصرف با نرخ مالیاتی ثابت (سال ۱۳۹۹ نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۶٪ و نرخ عوارض بر ارزش افزوده ۳٪ است) اعمال می‌گردد ولی نهایتا مصرف کننده نهایی پرداخت کننده واقعی آن می‌باشند.

مابه تفاوت این  مالیات خرید و فروش را باید به دولت پرداخت کرد.

با چند مثال روند محاسبه این مالیات  را روشن‌تر می‌کنیم. تمامی معاملات در فصل بهار اتفاق افتاده است.

مثال

فرضیات

شرکت الف از شرکت ب مبلغ ۱۰۰۰۰ تومان خرید می کند و مبلغ ۶۰۰ تومان مالیات (۶٪ مبلغ خرید) و ۳۰۰ تومان هم (۳٪ مبلغ خرید) پرداخت می کند . مبلغ نهایی خرید ۱۰۹۰۰ تومان است. شرکت الف هیچ فروشی ندارد.

شرکت ب به شرکت ج کالایی به مبلغ ۱۲۰۰۰ تومان می فروشد و مبلغ ۷۲۰ تومان به عنوان مالیات  (۶٪ مبلغ فروش )و مبلغ ۳۶۰ تومان به عنوان عوارض  (۳٪ مبلغ فروش) از شرکت ج دریافت می‌دارد.

شرکت ب از شرکت د ۱۵۰۰۰ تومان جنس خریداری می‌کند که از این خرید، مبلغ ۹۰۰ تومان (۶٪ مبلغ خرید) مالیات و مبلغ ۴۵۰ تومان (۳٪ مبلغ خرید) بابت عوارض به شرکت د پرداخت می‌نماید.

شرکت د فقط فروش به شرکت ب داشته و هیچ خرید دیگری نداشته است.

حال بیایم مقدار پرداختی  اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار هر شرکت را به دولت حساب کنیم.

محاسبه

شرکت الف: شرکت مبلغ ۱۰۰۰۰ تومان خرید کرده است.

در قسمت خرید کالا در اظهارنامه فصل بهار به این صورت عمل میکنیم:

۱۰۰۰۰ تومان در قسمت خرید کالا وارد می کنیم.

مبلغ ۱۰۰۰۰*۶٪=۶۰۰ بابت مالیات ارزش افزوده پرداخت کرده است.

مبلغ ۱۰۰۰۰*۳٪=۳۰۰ بابت عوارض ارزش افزوده پرداخت کرده است.

چون شرکت الف هیچ فروشی نداشته است و تنها خرید داشته است :

می تواند مبلغ پرداختی ارزش افزوده را از اداره مالیاتی استرداد کند و یا اینکه به حساب دوره‌های بعدی انتقال دهد.

شرکت ب مبلغ ۱۰۰۰۰ به شرکت الف و مبلغ ۱۲۰۰۰۰ به شرکت ج کالا فروخته است. جمع کل فروش شرکت الف ۲۲۰۰۰ تومان است که ۶٪ مالیات  آن ۱۳۲۰ و ۳٪ عوارض  ۶۶۰ تومان می‌باشد. شرکت ب مبلغ ۱۵۰۰۰ تومان از شرکت د کالا خریده است. مبلغ ۹۰۰ تومان مالیات و مبلغ ۴۵۰ تومان  پرداخت نموده است.

محاسبه مالیات پرداختی شرکت ب:

مالیات بر ارزش افزوده فروش = ۱۳۲۰-۹۰۰= ۴۲۰

عوارض ارزش افزوده خرید = ۶۶۰-۴۵۰=۲۱۰

طبق آنچه که دربالا خواندیم :

مالیات ارزش افزوده،یعنی مابه تفاوت ارزش افزوده خرید و فروش کالا

پس شرکت ب باید ۴۲۰ به عنوان مالیات  و ۲۱۰ تومان به عنوان عوارض پرداخت به دولت پرداخت نماید.

شرکت د مبلغ ۱۵۰۰۰ تومان به شرکت ب فروش داشته است. مبلغ ۹۰۰ تومان مالیات  و مبلغ ۴۵۰ تومان بابت عوارض از شرکت ب دریافت کرده است. از آن جایی که هیچ خریدی نداشته باید کل مبلغ دریافتی مالیات و عوارض ارزش افزوده از شرکت ب را به دولت پرداخت نماید.

 

ماده 34 قانون

طبق ماده 34  این قانون ، مودیان مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورتحساب‌ها و سایر فرم های مربوط، سیستم های حسابداری و… به مدت ۱۰ سال بعد از سال مالی مربوط نگهداری نمایند و در صورت درخواست ممیزین مالیاتی به آنان ارائه کنند.

سایت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده https://www.evat.ir/

سایت سازمان امور مالیاتی https://www.tax.gov.ir

شرکت آوید سامانه رایمون تولید کننده نرم افزارهای مالی;  لجستیک ; تولید و ERP