نمودار جریان فرایند| نمودار FPC

ارتباط نرم افزار انبار و تولید

فوریه 24, 2022

ارتباط نرم افزار انبار و تولید

در مورد ویژگی ها و چالش های نرم افزار تولید ( سیستم تولید ) پیش از این توضیحاتی ارائه شد. در این مقاله سعی میکنیم به ارتباط نرم افزار انبار با نرم افزار تولید بپردازیم.

نوع ارتباط  انبار و تولید به صورت دوطرفه می باشد و می توان آن را به صورت زیر دسته بندی نمود:

ارتباط نرم افزار انبار و تولید | ارتباط نرم افزار تولید و انبار |مدیریت تولی |مدیریت ظرفیت

ارتباط نرم افزار انبار و تولید | ارتباط نرم افزار تولید و انبار |مدیریت تولی |مدیریت ظرفیت

 ارسالی های و دریافتی های انبار  و خط تولید:

 1. ارسال مواد اولیه مورد نیاز از انبار به خط تولید (شارژ خط )
 2. ارسال نیمه ساخته های مورد نیاز از انبار به خط تولید
 3. ارسال ملزومات مصرفی مورد نیاز از انبار به خط تولید  (مثل گریس ، روغن و … )
 4. ارسال ملزومات غیر مصرفی از انبار به خط تولید ( دستکش، کلاه ایمنی ، کاغذ ، خودکار و … )
 5. ارسال دارایی های ثابت مورد نیاز از انبار به خط تولید  (کولیس ، پرینتر و …)
 6. مرجوع محصول و نیمه ساخته از انبار به خط تولید ( در برخی از موارد ممکن است محصول تولیدی دارای اشکال باشد و نیاز به بازنگری یا دوباره کاری یا تست، در خط تولید داشته باشد. )
 7. دریافت ضایعات حاصله از خط تولید در انبار  (شامل پرتی های تولید یا ضایعات ایجاد شده در حین تولید )
 8. برگشت مواد یا ملزومات غیر منطبق یا دارای درجه کیفی نا مطلوب از خط تولید به انبار 
 9. دریافت محصولات یا نیمه ساخته های تولیدی در انبار

این دریافت و ارسال ها در انبار توسط اسناد زیر انجام می شود:

 1. سند مصرف مرکز
 2. سند برگشت مصرف مرکز
 3. سند ارسال به تولید
 4. سند برگشت از تولید
 5. سند دریافت از تولید
 6. سند مرجوع به تولید
 7. سند دریافت ضایعات
 8. سند تحویل ضایعات
 9. و …

این اسناد با نام های استاندارد در نرم افزار ها موجود می باشد; اما بدیهی است که با توجه به نوع نیاز شرکت ها نام این اسناد می تواند تغییر یابد.

گزارشات قابل واکشی از این اطلاعات( ارتباط نرم افزار تولید و انبار ):

هنگامی که ارتباط یکپارچه بین نرم افزار انبار و  تولید برقرار می شود; مدیریت تولید می تواند اطلاعات زیر را از این نرم افزار ها واکشی نماید:

 1. مقدار موجودی مواد اولیه در انبار
 2. حد تجدید سفارش مواد
 3. توان تولید محصولات یا نیمه ساخته ها با توجه به موجودی مواد اولیه انبار ها
 4. زمان درخواست شارژ خط تا زمان انجام شارژ خط : در گذارش Availability بر پایه توقفات بنا شده و یکی از مهم ترین این توقفات نبود مواد می باشد; در صورتی نرم افزار به صورت یکپارچه باشد بین دو مطلب نبود مواد و ارسال دیر هنگام مواد می توان; تمایز قائل شد; و در نتیجه ریشه یابی مشکلات بسیار دقیق تر صورت می گردد.
 5. مواد مورد نیاز جهت تولید سفارشات و دستور تولیدات در راه ( آینده )
 6. مغایرت گیری تعدادی بین میزان تولید ثبت شده در واحد تولید و میزان ثبتی در انبار: این مغایرت ها به چند دلیل ثبت می گردد; یکی از این موارد اختلاف در واحد سنجش مورد استفاده در انبار و تولید می باشد; برای مثال واحد تولید، مقدار تولید خود را با واحد سنجش پالت ثبت می کند و واحد انبار با واحد سنجش عدد دریافت می کند و …
 7. امکان راه اندازی نرم افزار MRP فراهم می شود و بر اساس موجودی و سفارش خرید های در راه می توان MRP مناسبی در سازمان راه اندازی نمود.

 

شرکت آوید سامانه رایمون، ارایه دهنده نرم افزارهای مالینرم افزارهای لجستیکنرم افزار تولید و نرم افزارهای ERP  ، نرم افزار تولید ، مدیریت تولید، اطلاعات مهندسی ساخت