معرفی سیستم حسابداری

یکی از مهم­ترین اهداف سیستم حسابداری مالی ، تهیه اطلاعات مالی منسجم و به روز سازمان­ها و مؤسسات اقتصادی است .این گروه از اطلاعات، مجموعه­ی عملیات سازمان­ها و مؤسسات یاد شده را در قالب شاخص­های کمی بیان می­کند و زمینه­های لازم را برای کنترل و برنامه­ریزی مدیریت فراهم می­سازد.

نرم ­افزار حسابداری، وظیفه جمع­آوری نتایج عملیات و فعالیت­های اقتصادی یک سازمان را بر عهده دارد.

سیستم حسابداری مالی، امکانات متنوع بسیاری دارد. امکانات و ویژگی­های اصلی این نرم­ افزار را می­توان در قالب طبقه ­بندی­های زیر بر شمرد:

 • طبقه بندی حساب ها تا ۶ سطح : گروه، کل، معین و ٣ سطح تفضیلی
 • تعیین حساب های خلاف ماهیت
 • ثبت اطلاعات سند به صورت یادداشت، موقت، بررسی شده و دایم
 • ورود اطلاعات اسناد با تاریخ های مختلف توسط کاربران متعدد به صورت هم­زمان و ایجاد ترتیب لازم توسط سیستم
 • طبقه بندی اسناد با تعریف نوع سند
 • جستجوی اسناد بر اساس طبقه بندی صورت گرفته برای آن
 • تطبیق حساب ها و ارائه گزارش های آنالیز مانده حساب­ها
 • امکان تهیه گزارش از ویژگی پیگیری و تعدادی هم­چون یک سطح حساب
 • ارسال اطلاعات به نرم­افزارهایی هم چون اکسل و غیره برای تهیه گزارش­های مطلوب و مورد نظر کاربر و حسابرسان
 • بررسی اسناد موقت برای کنترل دوباره اسناد صادر شده و تهیه گزارش­های سیستم با فیلتر بر روی گروه صادرکنندگان
 • تهیه سند کل برای ثبت دفاتر قانونی در مقاطع زمانی منتخب کاربر
 • انجام عملیات بستن حساب های موقت (سود و زیان) و تعدیل ماهیت حساب­ها برای اصلاح مانده­حساب ها
 • صدور اسناد بستن حساب­ها، تعدیل ماهیت ، افتتاحیه و اختتامیه توسط سیستم و برگرداندن سند تعدیل ماهیت حساب­ها در سال بعد
 • تهیه گزارش­های رایج در فرهنگ سیستم­مالی به صورت استاندارد و امکان طراحی و ساخت گزارش­های خاص در محیط Word و Excel
 • تعریف درخت کدینگ حساب ها
 • امکان تعریف سال های مالی متفاوت و امکان گزارش گیری به تفکیک سال