نیم نگاهی به رایمون

استوار بر پایه دانش، تکیه بر شانه تکنولوژی

زیر نظر جهاد دانشگاهی

مستقر در پارک علم و فناوری

فعال در حوزه نرم افزار های ERP

Raymon ERP

ویژگی های بارز رایمون

Raymon ERP

استفاده از به روز ترین تکنولوژی روز دنیا

Raymon ERP

کاهش 55 درصدی هزینه ها در فرآیندهای تولید،استقرار،پشتیبانی

ما معتقدیم شرکت تولید کننده ERP که نتواند منابع سازمان خود را به درستی مدیریت نماید قطعاً نمی‌تواند به مدیریت منابع مشتریان خود کمک نماید.

Raymon ERP

تولید نرم افزارهای ماژولار

iPhone

از کارگاه تا هولدینگ با رایمون

Raymon ERP

قابلیت سیاست گذاری در فرآیندها

امکان تعریف الگو

بهره مندی از محیط کارتابلی

Raymon ERP

تولید نرم افزار جامع در صنعت ERP ایران

ERP

Raymon ERP

قابلیت شخصی سازی نرم افزارها در سه سیستم کلیدی

بهای تمام شده
تولید
خزانه

Raymon ERP