معرفی سیستم حسابداری رایمون

معرفی سیستم حسابداری رایمون یکی از مهم­ترین اهداف سیستم حسابداری مالی، تهیه اطلاعات مالی منسجم و به روز سازمان­ها و مؤسسات اقتصادی است .این گروه از اطلاعات، مجموعه­ی عملیات سازمان­ها و مؤسسات یاد شده را در قالب شاخص­های کمی بیان می­کند و زمینه­های لازم را برای کنترل و...