ویژگی های فاکتور مودی مالیات بر ارزش افزوده

ویژگی های فاکتور مودی مالیات بر ارزش افزوده

فروردین ۵, ۱۴۰۰

مالیات بر ارزش افزوده

طبق ماده ۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده:  مالیات ارزش افزوده مالیات غیر مستقیمی است که بر تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین وضع می‌گردد.

مالیات بر ارزش افزوده در واقع نوعی مالیات بر فروش کالا و خدمات چند مرحله ای است ، که در طی مراحل زنجیره واردات ، تولید ، توزیع ، مصرف با نرخ مالیاتی ثابت (سال ۱۳۹۹ نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۶% و نرخ عوارض بر ارزش افزوده ۳% است ) اعمال می گردد ولی نهایتا مصرف کننده نهایی پرداخت کننده واقعی آن می باشند.

مابه تفاوت مالیات خرید و فروش ارزش افزوده را باید به دولت پرداخت کرد.

با چند مثال روند مالیات بر ارزش افزوده را روشن تر می کنیم. تمامی معاملات در فصل بهار اتفاق افتاده است.

شرکت الف از شرکت ب مبلغ ۱۰۰۰۰ تومان خرید می کند و مبلغ ۶۰۰تومان مالیات بر ارزش افزوده (۶% مبلغ خرید)و ۳۰۰ تومان هم عوارض ارزش افزوده( ۳% مبلغ خرید ) پرداخت می کند . مبلغ نهایی خرید ۱۰۹۰۰ تومان است.

شرکت الف هیچ فروشی ندارد.

شرکت ب به شرکت ج کالایی به مبلغ ۱۲۰۰۰تومان می فروشد و مبلغ ۷۲۰ تومان به عنوان مالیات بر ارزش افزوده (۶% مبلغ فروش )و مبلغ ۳۶۰ تومان به عنوان عوارض بر ارزش افزوده (۳% مبلغ فروش )از شرکت ج دریافت می دارد.

شرکت ب از شرکت د  15000 تومان جنس خریداری می کند که از این خرید، مبلغ 900تومان (6% مبلغ خرید) مالیات بر ارزش افزوده و مبلغ 450 تومان (3% مبلغ خرید) بابت عوارض بر ارزش افزوده به شرکت د پرداخت می نماید.

شرکت د فقط فروش به شرکت ب داشته و هیچ خرید دیگری نداشته است.

حال بیایم مقدار پرداختی  اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار  هر شرکت را به دولت حساب کنیم:

شرکت الف : شرکت مبلغ ۱۰۰۰۰ تومان خرید کرده است .

در قسمت خرید کالا در اظهارنامه ارزش افزوده فصل بهار به این صورت عمل میکنیم :

۱۰۰۰۰ تومان در قسمت خرید کالا وارد می کنیم

مبلغ ۱۰۰۰۰*۶%=۶۰۰ بابت مالیات ارزش افزوده پرداخت کرده است.

مبلغ ۱۰۰۰۰*۳%=۳۰۰ بابت عوارض ارزش افزوده پرداخت کرده است.

چون شرکت الف هیچ فروشی نداشته است و تنها خرید داشته است می تواند مبلغ پرداختی ارزش افزوده را از اداره مالیاتی استرداد کند و یا اینکه به حساب دوره های بعدی انتقال دهد.

شرکت ب مبلغ ۱۰۰۰۰ به شرکت الف و مبلغ ۱۲۰۰۰ به شرکت ج کالا فروخته است. جمع کل فروش شرکت الف ۲۲۰۰۰تومان است که ۶% مالیات بر ارزش افزوده فروش آن ۱۳۲۰و ۳% عوارض ارزش افزوده  660 تومان می باشد. شرکت ب مبلغ 15000تومان از شرکت د کالا خریده است . مبلغ 900تومان مالیات بر ارزش افزوده و مبلغ 450 تومان بابت عوارض بر ارزش افزوده پرداخت نموده است.

محاسبه مالیات بر ارزش افزوده پرداختی شرکت ب:

مالیات بر ارزش افزوده فروش = ۱۳۲۰-۹۰۰= ۴۲۰

عوارض ارزش افزوده خرید = ۶۶۰-۴۵۰=۲۱۰

طبق آنچه که دربالا خواندیم مالیات ارزش افزوده یعنی مابه تفاوت ارزش افزوده خرید و فروش کالا

پس شرکت ب باید ۴۲۰ به عنوان مالیات بر ارزش افزوده و ۲۱۰ تومان به عنوان عوارض ارزش افزوده پرداخت به دولت پرداخت نماید.

شرکت د مبلغ ۱۵۰۰۰ تومان به شرکت ب فروش داشته است. مبلغ ۹۰۰تومان  مالیات بر ارزش افزوده فروش و مبلغ 450 تومان بابت عوارض بر ارزش افزوده فروش از شرکت ب دریافت کرده است از آن جایی که هیچ خریدی نداشته باید کل مبلغ دریافتی مالیات و عوارض ارزش افزوده از شرکت ب را به دولت پرداخت نماید.

خب پس الان با مفهوم مالیات بر ارزش افزوده به خوبی آشنا شدیم. حال برویم با ویژگی های فاکتور مالیات بر ارزش افزوده آشنا شویم.

 

ویژگی های فاکتور مودی مالیات بر ارزش افزوده

هر مودی باید هنگام تسلیم کالا یا ارائه خدمات فاکتور فروش صادر نماید. فاکتور مذکور مشابه فاکتورهای عادی است بعلاوه برخی اطلاعات ضروری که برای نشان دادن مالیات بر ارزش افزوده پرداختی باید در آن درج شود.

ویژگی های فاکتور مودی مالیات بر ارزش افزوده باید شامل موارد ذیل باشد :

 1. شماره سریال فاکتور بصورت چاپی
 2. اسم، آدرس ، شناسه ملی ،کد اقتصادی ، کد پستی فروشنده
 3. تاریخ فروش کالا یا خدمات یا تاریخ قرارداد
 4. اسم ، آدرس، شناسه ملی، کد اقتصادی ، کد پستی خریدار
 5. شرح کالا و خدمات
 6. تعداد کالا
 7. قیمت واحد کالا یا خدمات
 8. مبلغ کل کالا
 9. مبلغ تخفیف
 • مبلغ پس از کسر تخفیف
 1. مالیات بر ارزش افزوده وعوارض بر ارزش افزوده
 2. مبلغ نهایی که شامل مبلغ کل بعد از تخفیف بعلاوه مبلغ مالیات و عوارض ارزش افزوده
 • جمع مبلغ نهایی فاکتور به حروف
 • مبلغ پیش دریافت در صورت پرداخت قسطی
 • مهر و امضا خریدار
 • مهر و امضا فروشنده

 

ویژی های فاکتور مودی مالیات بر ارزش افزوده

ویژی های فاکتور مودی مالیات بر ارزش افزوده

 

مدت زمان نگهداری مدارک و دفاتر مالیات بر ارزش افزوده

طبق ماده ۳۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، مودیان مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر ، صورتحساب ها و سایر فرم های مربوط، سیستم های حسابداری و… به مدت 10 سال بعد از سال مالی مربوط نگهداری نمایند و در صورت درخواست ممیزین مالیاتی به آنان ارائه کنند.

مهلت ، نحوه و محل قانونی تسلیم اظهارنامه

مودی پس از ثبت نام و تاییدیه ثبتنام در سامانه ارزش افزوده و دریافت رمز عبور و کد کاربری حداکثر تا ۱۵ روز پس از پایان فصل ( به عنوان مثال مهلت ارسال و پردا خت اظهارنامه مالیات و عوارض ارزش افزوده فصل تابستان از ۱ مهر الی ۱۵ مهر می باشد)مهلت دارد که اظهارنامه ارزش افزوده را از سایت پر کند  دکمه تایید نهایی را بزندو در صورت نیاز بر پرداخت از سایت قبض مالیات و عوارض پرداختنی را دریافت نماید . در صورت عدم تحویل اظهارنامه تا موعد مقرر، جریمه ای معادل 50% مالیات متعلقه مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده می گردد.