ویژگی های فاکتور مودی مالیات بر ارزش افزوده

ویژگی های فاکتور مودی مالیات بر ارزش افزوده

فروردین ۵, ۱۴۰۰

مالیات بر ارزش افزوده

طبق ماده ۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده: مالیات ارزش افزوده مالیات غیر مستقیمی است که بر تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین وضع می‌گردد.

مالیات بر ارزش افزوده در واقع نوعی مالیات بر فروش کالا و خدمات چند مرحله‌ای است، که در طی مراحل زنجیره واردات، تولید، توزیع، مصرف با نرخ مالیاتی ثابت (سال ۱۳۹۹ نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۶٪ و نرخ عوارض بر ارزش افزوده ۳٪ است) اعمال می‌گردد ولی نهایتا مصرف کننده نهایی پرداخت کننده واقعی آن می‌باشند.

مابه تفاوت مالیات خرید و فروش ارزش افزوده را باید به دولت پرداخت کرد.

با چند مثال روند مالیات بر ارزش افزوده را روشن‌تر می‌کنیم. تمامی معاملات در فصل بهار اتفاق افتاده است.

مثال روند مالیات بر ارزش افزوده

فرضیات

شرکت الف از شرکت ب مبلغ ۱۰۰۰۰ تومان خرید می کند و مبلغ ۶۰۰ تومان مالیات بر ارزش افزوده (۶٪ مبلغ خرید) و ۳۰۰ تومان هم عوارض ارزش افزوده(۳٪ مبلغ خرید) پرداخت می کند . مبلغ نهایی خرید ۱۰۹۰۰ تومان است. شرکت الف هیچ فروشی ندارد.

شرکت ب به شرکت ج کالایی به مبلغ ۱۲۰۰۰ تومان می فروشد و مبلغ ۷۲۰ تومان به عنوان مالیات بر ارزش افزوده (۶٪ مبلغ فروش )و مبلغ ۳۶۰ تومان به عنوان عوارض بر ارزش افزوده (۳٪ مبلغ فروش) از شرکت ج دریافت می‌دارد.

شرکت ب از شرکت د ۱۵۰۰۰ تومان جنس خریداری می‌کند که از این خرید، مبلغ ۹۰۰ تومان (۶٪ مبلغ خرید) مالیات بر ارزش افزوده و مبلغ ۴۵۰ تومان (۳٪ مبلغ خرید) بابت عوارض بر ارزش افزوده به شرکت د پرداخت می‌نماید.

شرکت د فقط فروش به شرکت ب داشته و هیچ خرید دیگری نداشته است.

حال بیایم مقدار پرداختی  اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار هر شرکت را به دولت حساب کنیم.

محاسبه

شرکت الف: شرکت مبلغ ۱۰۰۰۰ تومان خرید کرده است.

در قسمت خرید کالا در اظهارنامه ارزش افزوده فصل بهار به این صورت عمل میکنیم:

۱۰۰۰۰ تومان در قسمت خرید کالا وارد می کنیم.

مبلغ ۱۰۰۰۰*۶٪=۶۰۰ بابت مالیات ارزش افزوده پرداخت کرده است.

مبلغ ۱۰۰۰۰*۳٪=۳۰۰ بابت عوارض ارزش افزوده پرداخت کرده است.

چون شرکت الف هیچ فروشی نداشته است و تنها خرید داشته است می تواند مبلغ پرداختی ارزش افزوده را از اداره مالیاتی استرداد کند و یا اینکه به حساب دوره‌های بعدی انتقال دهد.

شرکت ب مبلغ ۱۰۰۰۰ به شرکت الف و مبلغ ۱۲۰۰۰۰ به شرکت ج کالا فروخته است. جمع کل فروش شرکت الف ۲۲۰۰۰ تومان است که ۶٪ مالیات بر ارزش افزوده فروش آن ۱۳۲۰ و ۳٪ عوارض ارزش افزوده ۶۶۰ تومان می‌باشد. شرکت ب مبلغ ۱۵۰۰۰ تومان از شرکت د کالا خریده است. مبلغ ۹۰۰ تومان مالیات بر ارزش افزوده و مبلغ ۴۵۰ تومان بابت عوارض بر ارزش افزوده پرداخت نموده است.

محاسبه مالیات بر ارزش افزوده پرداختی شرکت ب:

مالیات بر ارزش افزوده فروش = ۱۳۲۰-۹۰۰= ۴۲۰

عوارض ارزش افزوده خرید = ۶۶۰-۴۵۰=۲۱۰

طبق آنچه که دربالا خواندیم مالیات ارزش افزوده یعنی مابه تفاوت ارزش افزوده خرید و فروش کالا

پس شرکت ب باید ۴۲۰ به عنوان مالیات بر ارزش افزوده و ۲۱۰ تومان به عنوان عوارض ارزش افزوده پرداخت به دولت پرداخت نماید.

شرکت د مبلغ ۱۵۰۰۰ تومان به شرکت ب فروش داشته است. مبلغ ۹۰۰ تومان مالیات بر ارزش افزوده فروش و مبلغ ۴۵۰ تومان بابت عوارض بر ارزش افزوده فروش از شرکت ب دریافت کرده است. از آن جایی که هیچ خریدی نداشته باید کل مبلغ دریافتی مالیات و عوارض ارزش افزوده از شرکت ب را به دولت پرداخت نماید.

خب الان با مفهوم مالیات بر ارزش افزوده به خوبی آشنا شدیم. حال برویم با ویژگی‌های فاکتور مالیات بر ارزش افزوده آشنا شویم.

ویژگی های فاکتور مودی مالیات بر ارزش افزوده

هر مودی باید هنگام تسلیم کالا یا ارائه خدمات فاکتور فروش صادر نماید. فاکتور مذکور مشابه فاکتورهای عادی است بعلاوه برخی اطلاعات ضروری که برای نشان دادن مالیات بر ارزش افزوده پرداختی باید در آن درج شود.

ویژگی های فاکتور مودی مالیات بر ارزش افزوده باید شامل موارد ذیل باشد:

 1. شماره سریال فاکتور بصورت چاپی
 2. اسم، آدرس، شناسه ملی ،کد اقتصادی، کد پستی فروشنده
 3. تاریخ فروش کالا یا خدمات یا تاریخ قرارداد
 4. اسم، آدرس، شناسه ملی، کد اقتصادی، کد پستی خریدار
 5. شرح کالا و خدمات
 6. تعداد کالا
 7. قیمت واحد کالا یا خدمات
 8. مبلغ کل کالا
 9. مبلغ تخفیف
 10. مبلغ پس از کسر تخفیف
 11. مالیات بر ارزش افزوده وعوارض بر ارزش افزوده
 12. مبلغ نهایی که شامل مبلغ کل بعد از تخفیف بعلاوه مبلغ مالیات و عوارض ارزش افزوده
 13. جمع مبلغ نهایی فاکتور به حروف
 14. مبلغ پیش دریافت در صورت پرداخت قسطی
 15. مهر و امضا خریدار
 16. مهر و امضا فروشنده

 

ویژی های فاکتور مودی مالیات بر ارزش افزوده

ویژگی‌های فاکتور مودی مالیات بر ارزش افزوده

 

مدت زمان نگهداری مدارک و دفاتر مالیات بر ارزش افزوده

طبق ماده ۳۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مودیان مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورتحساب‌ها و سایر فرم های مربوط، سیستم های حسابداری و… به مدت ۱۰ سال بعد از سال مالی مربوط نگهداری نمایند و در صورت درخواست ممیزین مالیاتی به آنان ارائه کنند.

مهلت ، نحوه و محل قانونی تسلیم اظهارنامه

مودی پس از ثبت نام و تاییدیه ثبتنام در سامانه ارزش افزوده و دریافت رمز عبور و کد کاربری حداکثر تا ۱۵ روز پس از پایان فصل ( به عنوان مثال مهلت ارسال و پردا خت اظهارنامه مالیات و عوارض ارزش افزوده فصل تابستان از ۱ مهر الی ۱۵ مهر می‌باشد) مهلت دارد که اظهارنامه ارزش افزوده را از سایت پر کند. دکمه تایید نهایی را بزند و در صورت نیاز بر پرداخت از سایت قبض مالیات و عوارض پرداختنی را دریافت نمای . در صورت عدم تحویل اظهارنامه تا موعد مقرر، جریمه ای معادل 50% مالیات متعلقه مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده می گردد.

 

شرکت آوید سامانه رایمون تولید کننده نرم افزارهای مالی;  لجستیک ; تولید و ERP