الگو برداری در بنچ مارک (Benchmarking) و انواع اصلی

الگو برداری در بنچ مارک (Benchmarking) و انواع اصلی

فروردین ۲۱, ۱۴۰۰

مقدمه :
امروزه بازارها به سرعت تغییر می کنند و رقابت ها به صورت فزاینده ای رو به افزایش است. در این راستا سازمان ها برای پاسخ گویی مناسب به طور مستمر فعالیت های خود را با بهترین فعالیت ها و نو آوری ها تطبیق و مقایسه میکنند. الگو برداری روشی سیستماتیک است که به سازمان ها کمک می کند تا خود را در برابر تجربیات بهترین شرکت ها (بهترین تجارب ) مورد سنجش قرار دهند. از این طریق سازمان ها در یک چارچوب نظام یافته می آموزند که چگونه در بهترین سطح کار انجام دهند یعنی در می یابند که چرا روش کاری خودشان با بهترین روش های موجود تفاوت دارد ، دست به انجام تغییراتی برای پر کردن این شکاف می زنند و در نهایت به کارایی بالایی دست می یابند. پیشینه الگوبرداری بین سال های ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ میلادی نمایندگان موسسات تجاری و صنعتی ژاپن از شرکت های آمریکایی بازدید های زیادی داشتند. ژاپنی ها در این بازدید ها فرایندها و عملکردهای شرکت های آمریکایی را می آموختند و پس از بازگشت به کشورشان و بومی سازی یافته ها موفق به پیاده سازی آموخته هایشان می شدند.

مفهوم الگو برداری

الگو برداری عملکرد اندازه گیری و سنجش خود در مقابل برترین سازمان ها است که تعیین می کند چگونه این سازمان ها به چنین سطوحی از کارایی رسیده اند و از این اطلاعات به عنوان مبنایی برای برپایی اهداف و استراتژی ها و پیاده سازی آنها استفاده می کنند. این تعریف بر دو نیاز کلیدی الگو برداری تاکید می کند. اول اینکه عملکرد اندازه گیری نیاز به چند دسته واحد اندازه گیری دارد که معیار های متریک نامیده می شوند و معمولا به صورت عددی بیان می گردد . بنابراین مقصد نهایی رسیدن به اقلامی است که توسط برترین سازمان ها به دست آمده است. دومین نیاز درک مدیریت از این مساله است که چرا کارایی آنها با کارایی رقبا تفاوت دارد. بنابراین الگوبرداران باید اطلاعات کامل و عمیقی از فرایند خود و فرایند برترین شرکت ها ارائه دهند تا با ایجاد آگاهی در خصوص تفاوت های موجود بین این دو فرایند مدیران را وادارند که تلاش های خود را بر بهسازی سازمان معطوف کنند و به هدف برسند.

۶۱۶۰۷; یکی از مفاهیم کلیدی الگو برداری محک است. معمولا بهترین تجربه برای انتخاب به عنوان محک پیشنهاد می شود. محک مبنایی برای ارزیابی است و به عنوان نقطه مقایسه استفاده می شود.
۶۱۶۰۷; بهترین تجارب منحصر به فرد وجود ندارد چرا که بهترین برای همه بهترین نیست. سازمان ها از منظرهای مختلف مانند رسالت ، فرهنگ ، محیط و فناوری با هم تفاوت دارند. بنابراین در فراین الگوبرداری بهترین تجارب بسته به خود سازمان معنی می یابند .

از جمله مواردی که می توانند در یک سازمان به عنوان بهترین تجربه در نظر گرفته شوند عبارتند از :

پایین ترین هزینه، بیشترین رضایت مشتریان ، تحویل بدون خطا ، کم ترین خطا در حین فرایند ، قابلیت دستیابی در کوتاه ترین زمان ، مطمئن ترین و ایمن ترین کالاها و خدمات ، محکم ترین ارتباط با دستاورد های بلند مدت ، حداقل نارضایتی و حداقل استفاده از منابع محدود.

انواع اصلی فرایند الگو برداری
• داخلی
• رقابتی
• فرایندی

الگو برداری داخلی : در اغلب شرکت های بزرگ بسیاری از فعالیت های مشابه توسط بخش های مختلف اجرا می شوند. بنابر این می توان فعالیت ها را باهم مقایسه کرد. این روش داری منافع زیادی است. اول اینکه گرداوری داده ها به علت عدم وجود محرمانه بودن اطلاعات آسان تر است. همچنین گفتگو با گروه های داخل سازمان ایده های بهبود کوچک و مشکلات عمومی را آشکار می سازد و سازمان می تواند بر روی تحقیقات و مشکلات خارجی متمرکز شود.

الگو برداری رقابتی : رقبای تولیدی انتخاب دیگر الگو برداری هستند. زیرا بقای هر سازمانی وابسته به عملکردش در رقابت است. اما در بسیاری موارد جمع آوری اطلاعات از این راه دشوار است.

الگو برداری فرایندی : الگوبرداری فرایندی گاهی به عنوان الگوبرداری عملیاتی یا عمومی هم شناخته می شود. به این معنی که بسیاری از از فرایند ها در صنایع مختلف مشترک است و در نتیجه نوآوری های سازمان های دیگر می تواند در سازمان ما نیز به کار رود.

مطلب پیشنهادی : مدیریت داشن